Missie


Water is door de eeuwen heen bepalend geweest voor de wijze waarop Nederland is ingericht. Rivieren, beken, sloten, ontveningen, droogmakerijen, waterkeringen en duinen zijn beeldbepalende, noodzakelijke elementen in ons landschap.

Met de huidige klimaatverandering zullen de waterstanden van de zee en de rivieren stijgen. Tegelijkertijd blijft de bodem van het grotendeels onder de zeespiegel gelegen Nederland dalen.

Daarnaast neemt de ruimteclaim op het landschap toe, door verstedelijking, infrastructuur en nieuwe gebieden voor recreatie en natuur. Om te voorkomen dat water in de toekomst gebieden “opeist”, is een structurele verandering in het waterbeheer essentieel. Een duurzame aanpak van wateroverlast, droogte en waterkwaliteit is noodzakelijk. Dit kan door water weer de ruimte te geven.

AQUA Matters heeft als missie om water op de kaart te zetten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

 

 

1

© AQUA Matters 2006 | info@aquamatters.nl